5 thoughts on “REFERENCE ŠKOL

 1. poradna says:

  Chtěla bych takto poděkovat paní Mgr. Janě Stejskalové za sexuální výchovu, kterou vyučovala dnes
v 5. třídě v ZŠ sv. Voršily v Olomouci. Dětem se přednáška velmi líbila.
Oceňuji Váš citlivý přístup a otevřenost.

  Děkuji a zdravím.
Mgr. Heda Doleželová, třídní učitelka
  27.5.2015

 2. poradna says:

  Poděkování za dlouhodobou spolupráci:

  S Poradnou pro ženy a dívky spolupracujeme již
několik let. Naše škola využívá besedy pro žáky od 5. do 9. třídy. Každý ročník
má besedu zaměřenou na otázky dospívání a problémy s tím spjaté. Žáci se také mohou aktivně zapojit do programu a mohou klást zvídavé otázky.

  Lektorky jsou zkušené ve vedení těchto aktivit. Některé lektorky mají v naší škole své děti, takže velmi dobře znají prostředí školy. 
Moc děkuji za tuto spolupráci a těším se na rozvíjení dalších aktivit.

  Mgr. Alena Nováčková,
  zástupce ředitele ZŠ sv. Voršily v Olomouci

 3. poradna says:

  Dobrý den,
  v minulých dnech jsem využila nabídky Vaší poradny – besedy pro žáky. Vaše pracovnice
Mgr. Jana Stejskalová velmi zajímavě seznámila děti s danou problematikou.

  Děti byly nadšené, zvídavé, na závěr besedy kladly mnoho dotazů.

  Ještě jednou bych chtěla Mgr. Stejskalové poděkovat.

  Mgr. Taťána Zajíčková
  FZŠ dr. Milady Horákové
  Rožňavská 21 Olomouc
  24.2.2014

 4. poradna says:

  Naše základní škola v rámci primární prevence spolupracuje s Poradnou pro ženy a dívky již několik let.

  Vybíráme si taková témata, která by žáky mohla zajímat a která jsou pro určitý ročník vhodná vzhledem k tomu, co žáci prožívají a s jakými problémy se potýkají. S jednotlivými tématy se žáci seznamují na hodinách předmětů – Výchova ke zdraví a Občanský výchova. Ve vyučování není třeba tolik času, abychom jednotlivá témata rozebírali.

  Na besedách je výhodné, že si  žáci  vytvoří důvěrnější atmosféru bez vyučujícího a nemají ostych před lektorkou. Přednášky jsou z oblasti rodinné, sexuální  a společenské výchovy, zdravého životního stylu a mají předcházet rizikovému chování u dětí. Děti vystupují velmi otevřeně se svými dotazy, které je trápí a s čím si třeba momentálně neví rady. Velmi často se stává, že ani rodiče zvláště po stránce sexuální výchovy nemají čas si s dětmi pohovořit.
V příštím školním roce bychom rádi tyto besedy uspořádali také na 1. stupni , neboť některá témata a problémy se už začínají týkat i těchto dětí, kteří navštěvují 4 . a 5. třídu.

  Chtěli bychom touto cestou poděkovat Poradně pro ženy a dívky, že si na naše žáky nejde čas a vhodnou formou jim dovede vysvětlit,
s jakými nebezpečími se mohou v dnešní době  potkat, ale hlavně jak na ně dobře a vhodně  reagovat.

  Mgr. Zuzana Sobotková,
  výchovná poradkyně a školní metodik prevence
  ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1

Napsat komentář