O NÁS

Základní myšlenkou spolku je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

Ve své činnosti jsme navázali na zkušenosti obdobných organizací v zahraničí
a fungujeme jako doplněk státního systému sociální péče.

Organizace

REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Registrace: do r.2014: MV ČR-VSP/1-1153/90-R ze dne 8.6.1990. Od r. 2014: u Městského soudu v Praze, spis. zn. L 573Sdružení má zaregistrováno následující druhy služeb: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ; TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC.
Činnost sdružení prochází každoročně auditem.

INFORMACE
IČO: 00537675
DIČ: CZ00537675
Číslo účtu: 267075044/0300 anebo nakupujte přes givt.cz
a procenta z platby u vybraných obchodníků posílí aktivity Pomoci a poradenství pro ženy a dívky.
Předseda sdružení: Ing. Josef Jelínek
Místopředsedové sdružení: Mgr. Sylvie Feglerová, PhDr. Jaroslav Šturma,
Mgr. Drahomíra Venkrbcová
Zřizovatel: ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.