PORADENSTVÍ

KOMU JSOU SLUŽBY URČENY: 

ženám a dívkám ve věku 16 – 64 let     

  • které nemohou, nebo neumějí pečovat o děti
  • které se rozhodují, zda mít dítě
  • které nemohou otěhotnět nebo o dítě přišly
  • které si samy nevyřídí běžné záležitosti na úřadech a nevědí, kam se obrátit, jsou-li v sociální nouzi
  • kterým se nedaří zorientovat v tom, jaké mají možnosti v dalším pracovním, studijním a jiném uplatnění
  • které nevědí, jak pro sebe a své děti zajistit dočasné bydlení
  • které potřebují porozumět rodinným a partnerským vztahům