PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY

Nabídka přednášek z oblasti rodinné a sexuální výchovy pro ZŠ a víceletá gymnázia

2.- 3. třída JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT –  1 vyučovací hodina

 • vznik života, vývoj dítěte před narozením
 • příchod na svět (velmi jednoduchou formou)
 •  rozdíly pohlaví
 •  sexuální zneužívání

4. – 5. třída JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT– 1 vyučovací hodina

 • kdo mi může ublížit – poznám toho člověka?
 • nebezpečí kolem nás – šikana, kyberšikana
 • kontakty na krizová centra
 • výroba „osobní bezpečnostní karty“

6. třída DOSPÍVÁNÍ, PLODNOST2 vyučovací hodiny, chlapci a děvčata zvlášť

 • co je dospívání a co se při něm děje
 • tělesné a psychické změny
 • zdravá sexualita a její projevy

7. třída ŠIKANA, KYBERŠIKANA  2 vyučovací hodiny

 • sebevědomí člověka
 • nebezpečí kolem nás (šikana, domácí násilí, sexuální
  zneužívání)
 • nebezpečí ve světě informačních technologií
 • kontakty na krizová centra

8. třída LÁSKA  A SEXUALITA 2 vyučovací hodiny

 • fáze vztahu: přátelství, zamilovanost, láska
 • prožívání zamilovanosti, vztahu
 • rozdílné vnímání sexuality muže a ženy
 • násilí a manipulace v partnerském vztahu

8. – 9. třída ANOREXIE A BULIMIE  – 2 vyučovací hodiny

 • zdravé sebevědomí, každý je originál
 • klasifikace PPP, příčiny, následky, léčba
 • zdravý životní styl

8. – 9. třída ŠKODLIVOST KOUŘENÍ – 2 vyučovací hodiny

 • vliv nikotinu na lidský organismus
 • marihuana a její účinky
 • zdravý životní styl

9. třída  PLÁNOVÁNÍ  RODIČOVSTVÍ – 2 vyučovací hodiny

 • přirozená plodnost muže a ženy
 • prenatální vývoj
 • těhotenství, porod, šestinedělí
 • neplánované rodičovství – možnosti řešení

9. třída  ANTIKONCEPCE – 2 vyučovací hodiny

 • právní aspekty pohlavního života do 15-ti let
 • princip antikoncepce
 • přirozené metody
 • neplodnost
 • pohlavní nemoci
 • interrupce

Přednášky se mohou konat přímo u vás ve škole nebo v naší poradně (s omezenou kapacitou posluchačů). Přednášky mohou být dle vašich potřeb a technických možností doplněny o filmové projekce nebo data-projektové prezentace.
Vzhledem k citlivosti témat preferujeme pro vytvoření důvěrné atmosféry besedy bez přítomnosti pedagoga. 

Jednotlivá témata mohou být přizpůsobena na základě vašich požadavků (s ohledem na věk žáků, téma přednášky).
Přednášky zajišťuje lektorka preventivních programů z oblasti rodinné a společenské výchovy.

Máte-li zájem o přednášky, kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo
přes e-mail.

Po zkušenostech doporučuji věnovat se jednotlivým tématům dvě vyučovací hodiny.

Za přednášky fakturujeme 200,- Kč za vyučovací hodinu a cestovné mimo Olomouc.

Platba na náš účet 267075044/0300 nebo v hotovosti.

Nabídka přednášek z oblasti rodinné a sexuální výchovy pro SŠ

1) LÁSKA A SEXUALITA – 2 vyučovací hodiny

 •  fáze vztahu – přátelství, zamilovanost, láska
 •  prožívání zamilovanosti, vztahu
 • rozdílné vnímání sexuality muže a ženy
 • násilí a manipulace v partnerském vztahu

2) PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ – 2 vyučovací hodiny

 • přirozená plodnost muže a ženy
 • prenatální vývoj
 • těhotenství, porod, šestinedělí
 • neplánované těhotenství
 • možnosti řešení

3) ANTIKONCEPCE – 2 vyučovací hodiny

 • právní aspekty pohlavního života do 15-ti let
 • možnosti a princip antikoncepce
 • přirozené metody
 • neplodnost
 • pohlavní nemoci
 • interrupce

4) ANOREXIE A BULIMIE – 2 vyučovací hodiny

 • zdravé sebevědomí, každý je originál
 • klasifikace PPP, příčiny, následky, léčba
 • zdravý životní styl

5) ŠKODLIVOST KOUŘENÍ, DROG – 2 vyučovací hodina

 • vliv nikotinu na lidský organismus
 • marihuana a její účinky
 • závislosti
 • zdravý životní styl

Přednášky se mohou konat přímo u vás ve škole nebo v naší poradně (s omezenou kapacitou posluchačů). Přednášky mohou být dle vašich potřeb a technických možností doplněny o filmové projekce nebo data-projektové prezentace.
Vzhledem k citlivosti témat preferujeme pro vytvoření důvěrné atmosféry besedy bez přítomnosti pedagoga.

Jednotlivá témata mohou být přizpůsobena na základě vašich požadavků (s ohledem na věk žáků, téma přednášky).
Přednášky zajišťuje lektorka preventivních programů z oblasti rodinné a společenské výchovy.

Za přednášky fakturujeme 200,- Kč za jednu vyučovací hodinu, 300,- Kč za dvě vyučovací hodiny.

Platba na náš účet 267075044/0300 nebo v hotovosti.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.