PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY

Nabídka přednášek z oblasti rodinné a sexuální výchovy pro ZŠ a víceletá gymnázia

2.- 3. třída JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT –  1 vyučovací hodina

 • vznik života, vývoj dítěte před narozením
 • příchod na svět (velmi jednoduchou formou)
 •  rozdíly pohlaví
 •  sexuální zneužívání

4. – 5. třída JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT– 1 vyučovací hodina

 • kdo mi může ublížit – poznám toho člověka?
 •  nebezpečí kolem nás – šikana, kyberšikana
 •  kontakty na krizová centra
 • výroba „osobní bezpečnostní karty“

6. třída DOSPÍVÁNÍ, PLODNOST2 vyučovací hodiny, chlapci a děvčata zvlášť

 • co je dospívání a co se při něm děje
 • tělesné a psychické změny
 • zdravá sexualita a její projevy

7. třída ŠIKANA, KYBERŠIKANA  2 vyučovací hodiny

 • sebevědomí člověka
 • nebezpečí kolem nás (šikana, domácí násilí, sexuální
  zneužívání)
 • nebezpečí ve světě informačních technologií
 • kontakty na krizová centra

8. třída LÁSKA  A SEXUALITA 2 vyučovací hodiny

 • fáze vztahu: přátelství, zamilovanost, láska
 • prožívání zamilovanosti, vztahu
 • rozdílné vnímání sexuality muže a ženy
 • násilí a manipulace v partnerském vztahu

8. – 9. třída ANOREXIE A BULIMIE  – 2 vyučovací hodiny

 • zdravé sebevědomí, každý je originál
 • klasifikace PPP, příčiny, následky, léčba
 • zdravý životní styl

8. – 9. třída ŠKODLIVOST KOUŘENÍ – 2 vyučovací hodiny

 • vliv nikotinu na lidskýorganismus
 • marihuana a její účinky
 • zdravý životní styl

9. třída     PLÁNOVÁNÍ  RODIČOVSTVÍ– 2 vyučovací hodiny

– přirozená plodnost muže a ženy

– prenatální vývoj

– těhotenství, porod, šestinedělí

– neplánované rodičovství – možnosti řešení

9. třída  ANTIKONCEPCE – 2 vyučovací hodiny

 • právní aspekty pohlavního života do 15-ti let
 • princip antikoncepce
 • přirozené metody
 • neplodnost
 • pohlavní nemoci
 • interrupce

Přednášky se mohou konat přímo u vás ve škole nebo v naší poradně (kde je však omezená kapacita posluchačů). Mohou být podle vašich technických možností doplněny o filmové projekce nebo dataprojektové prezentace. Vzhledem k citlivým tématům preferujeme pro vytvoření důvěrné atmosféry besedy bez přítomnosti pedagoga. 

Jednotlivá témata mohou být přizpůsobena podle vašich požadavků (věk žáků, téma). Přednášky zajišťuje lektorka preventivních
programů z oblasti rodinné a společenské výchovy.

Máte-li zájem o přednášky, kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo
přes e-mail.

Po zkušenostech doporučuji věnovat se tématům dvě vyučovací hodiny.

Za přednášky fakturujeme 200,- Kč za vyučovací hodinu a cestovné mimo Olomouc.

Platba na náš účet 267075044/0300 nebo v hotovosti.

Nabídka přednášek z oblasti rodinné a sexuální výchovy pro SŠ

1) LÁSKA A SEXUALITA – 2 vyučovací hodiny

 •  fáze vztahu – přátelství, zamilovanost, láska
 •  prožívání zamilovanosti, vztahu
 • rozdílné vnímání sexuality muže a ženy
 • násilí a manipulace v pertnerském vztahu

2) PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ – 2 vyučovací hodiny

 • přirozená plodnost muže a ženy
 • prenatální vývoj
 • těhotenství, porod, šestinedělí
 • neplánované těhotenství
 • možnosti řešení

3) ANTIKONCEPCE – 2 vyučovací hodiny

 • právní aspekty pohlavního života do 15-ti let
 • možnosti a princip antikoncepce
 • přirozené metody
 • neplodnost
 • pohlavní nemoci
 • interrupce

4) ANOREXIE A BULIMIE – 2 vyučovací hodiny

 • zdravé sebevědomí, každý je originál
 • klasifikace PPP, příčiny, následky, léčba
 • zdravý životní styl

5) ŠKODLIVOST KOUŘENÍ, DROG – 2 vyučovací hodina

 • vliv nikotinu na lidský organismus
 • marihuana a její účinky
 • závislosti
 • zdravý životní styl

Přednášky se mohou  konat přímo u vás ve škole nebo v naší poradně (kde je však omezená kapacita posluchačů). Mohou být podle vašich technických možností doplněny o filmové projekce nebo dataprojektorové prezentace. Vzhledem k citlivým tématům preferujeme pro vytvoření důvěrné atmosféry besedy bez přítomnosti pedagoga.

Jednotlivá témata mohou být přizpůsobena podle vašich požadavků. Přednášky zajišťuje lektorka preventivních programů z oblasti rodinné a společenské výchovy. Máte-li zájem o přednášky, kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo přes e-mail.

Za přednášky fakturujeme 200,- Kč za  jednu vyučovací hodinu, 300,- Kč za dvě vyučovací hodiny.

Platba na náš účet 267075044/0300 nebo v hotovosti.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.