DOKUMENTY

Standardy kvality

Standardy představují pravidla a principy poskytování sociálních služeb a jsou měřítkem pro hodnocení jejich naplnění. Jak již jejich název napovídá, zajišťují kvalitu poskytování sociálních služeb.

Standardů kvality je celkem 15 a věnují se následujícím oblastem:

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

2. Ochrana práv osob

3. Jednání se zájemcem o sociální službu

4. Smlouva o poskytování sociální služby

5. Individuální plánování průběhu sociální služby

6. Dokumentace o poskytování sociální služby

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

9. Personální a organizační zajištění sociální služby

10. Profesní rozvoj zaměstnanců

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

12. Informovanost o poskytované sociální službě

13. Prostředí a podmínky

14. Nouzové a havarijní situace

15. Zvyšování kvality sociální služby

Úplné znění vypracovaných standardů kvality k nahlédnutí v Poradně.