PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme všem, bez jejichž podpory bychom nemohli v naší činnosti pokračovat:

 • Ministerstvu zdravotnictví
 • Ministerstvu práce a sociálních věcí
 • Arcibiskupství olomouckému 
 • Magistrátu města Olomouc
 • Olomouckému kraji
 • Nadaci Sirius
 • Arcidiecézní charitě Olomouc
 • Farnosti Zábřeh
 • Charitě Šumperk
 • Exa Print – Design s.r.o.
 • Obci Libina
 • Obci Dolní Studénky
 • panu Jiřímu Čedroňovi
 • panu Petru Konečnému
 • manželům Pikolovým
 • panu Josefu Kvapilovi
 • panu Daliboru Přikrylovi
 • a všem jednotlivým dárcům a firmám